добре дошли в моя уеб сайт
Споделям теорията, че изразяването на чисто емоционалното състояние е възможно единствено в безпредметната, нефигуративна живопис. Работя в полето на лиричната абстракция със спонтанно и експресивно изразяване, с преимуществена роля на живописния жест и подчертано фактурни повърхности, понякога изградени в монохромни цветови хармонии. Възприемам бялото платно като пространство, в което в процеса на работата се заражда и развива онази живопис с уникалната духовна и естетическа натовареност, с максималното освобождаване от всякакви привични форми и образи. За живописно изразяване използвам езика на експресивната материя, като в пластовете на тази чувствителност не напускам простотата на картинната форма. Интерпретацията на сътворението се движи от възможностите на различните по вид и структура употребявани материали. Съчетанието им в процеса на наслагване и деструкция, се трансформира в раждането на нов живописен изказ.
Уебсайт в alle.bg